Σχετικά

2B2T δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να πραγματοποιήσουν μετρήσεις των δικτυακών τους συνδέσεων, έτσι ώστε να καταστήσουν δυνατή την ποιοτική τους αξιολόγηση. Η διεξαγωγή των μετρήσεων μπορεί να γίνει τόσο από εγγεγραμμένους χρήστες όσο και από απλούς επισκέπτες του δικτυακού χώρου του 2B2T. Μόνο στην πρώτη περίπτωση καταγράφονται στατιστικά στοιχεία από το σύστημα, έτσι ώστε να παρουσιάζονται αργότερα ως ιστορικό των χρηστών, αλλά και ως συνεισφορά στη συνολική εικόνα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών στη χώρα μας.

Πηγαίος Κώδικας

Ο πηγαίος κώδικας της υπηρεσίας 2B2T είναι διαθέσιμος στο SVN repository του joinup.ec.europa.eu.

Στιγμιότυπο της τρέχουσας έκδοσης είναι διαθέσιμο και ως αρχείο tar.gz.

Άδεια Χρήσης

Όλα τα μέρη της υπηρεσίας 2B2T διατίθονται με την άδεια χρήσης GNU General Public License v3 πλην αυτών που ορίζονται διαφορετικά (βλ. άδεια χρήσης εργαλείου NDT).

Εγχειρίδια

Διαθέσιμα εγχειρίδια και οδηγίες χρήσης:

  1. Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου 2B2T
  2. 2B2T Administrator's manual (αγγλική έκδοση)
  3. Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή
  4. Αρχιτεκτονική συστήματος 2B2T (στα αγγλικά)
  5. Διάγραμμα ER συστήματος 2B2T

Υπό Ανάπτυξη

Η εφαρμογή 2B2T είναι υπό διαρκή ανάπτυξη. Μερικές από τις νέες λειτουργίες που ετοιμάζουμε για τις επόμενες εκδόσεις της εφαρμογές είναι οι ακόλουθες:

  • Στην καρτέλα "Νέα Μέτρηση", δήλωση του τύπου σύνδεσης στο τοπικό δίκτυο (καλώδιο Ethernet, ασύρματη WiFi)
  • Στην καρτέλα "Γραφήματα", χρήση φίλτρων ημερών, ωρών, τύπου σύνδεσης στο τοπικό δίκτυο

Συντελεστές

Η υπηρεσία 2B2T υλοποιήθηκε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).