Όροι χρήσης

 1. Γενικοί όροι :
  • Η εφαρμογή 2B2T παρέχεται ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα, με άδεια χρήσης GNU General Public License v3, που είναι διαθέσιμη σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ιστοσελίδα: http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
  • Οι μετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών ευρυζωνικών συνδέσεων πραγματοποιούνται με τη βοήθεια εργαλείων μετρήσεων, χρησιμοποιώντας το σύστημα μετρήσεων M-Lab.
  • Τα εργαλεία μετρήσεων του συστήματος M-Lab επεξεργάζονται και αποθηκεύουν δεδομένα όπως ορίζεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα : http://www.measurementlab.net/el/measurement-lab-tools-gr
  • Το ΓΕΡΗΕΤ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα μετρήσεων που πραγματοποιούν οι χρήστες, προκειμένου να εξάγει και να δημοσιεύσει χρήσιμα συμπεράσματα, σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ευρζωνικότητας προς τους καταναλωτές.
  • Η εφαρμογή 2B2T ενσωματώνει τα εργαλεία μετρήσεων του συστήματος M-Lab, η χρήση των οποίων υπόκειται στους όρους «Πολιτικής Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής και Πολιτική Ορθής Χρήσης», που βρίσκονται στη διεύθυνση : http://www.measurementlab.net/el/privacy-policy-aup-gr
  • Η εφαρμογή 2B2T παρέχει τη δυνατότητα μετρήσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών ευρυζωνικών συνδέσεων και πρόσβασης σε στατιστικά μετρήσεων από όλη την Επικράτεια, χωρίς να απαιτείται η εγγραφή του χρήστη στο σύστημα.
  • Τα εργαλεία μετρήσεων και η εφαρμογή 2B2T παρέχονται χωρίς εγγύηση
  • Με την εγγραφή του στο σύστημα, ο χρήστης έχει πρόσβαση σε επιπρόσθετες δυνατότητες και ειδικότερα :
   • Γεωγραφική αποτύπωση των μετρήσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών της ευρυζωνικής του σύνδεσης, στο χάρτη της χώρας μας.
   • Εξατομικευμένα στατιστικά γραφήματα απεικόνισης των μετρήσεων της ευρυζωνικής σύνδεσης του χρήστη, στον άξονα του χρόνου.
   • Λήψη αρχείου με το ιστορικό των μετρήσεων σε μορφή CSV (Comma Separated Values).
 2. Υπηρεσίες για εγεγγραμμένους χρήστες :
  1. Κάθε λογαριασμός χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία και μόνο ευρυζωνική σύνδεση.
  2. Το ΓΕΡΗΕΤ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιεί ο χρήστης, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που αυτός καταχωρεί στην εφαρμογή 2B2T, προκειμένου να εξάγει και να δημοσιεύσει χρήσιμα συμπεράσματα, τηρώντας τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  3. Τα στατιστικά στοιχεία των μετρήσεων των χρηστών που απεικονίζονται στο χάρτη από την εφαρμογή 2B2T, παράγονται από μετρήσεις των χρηστών που επέλεξαν να εγγραφούν και να χρησιμοποιήσουν το σύστημα.
 3. Όροι αποδοχής :
  • Ο χρήστης αποδέχεται την αποστολή των στοιχείων που καταχωρεί στη φόρμα εγγραφής νέου χρήστη (email, αρ. τοπικού βρόχου, ταχυδρομική διεύθυνση σύνδεσης, παροχέας σύνδεσης, ονομαστική ταχύτητα), στον παροχέα που ο ίδιος έχει δηλώσει, για την επιβεβαίωση των στοιχείων της ευρυζωνικής σύνδεσης.
  • Ο χρήστης αποδέχεται την αποστολή της διεύθυνσης IΡ κι ενός αναγνωριστικού της σύνδεσης του (π.χ. αριθμό τοπικού βρόχου) που χρησιμοποιεί, σε κάθε μέτρηση της ευρυζωνικής σύνδεσης, στον τηλεπικοινωνιακό παροχέα, που δήλωσε κατά την εγγραφή του, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η μέτρηση πραγματοποιείται στην ευρυζωνική σύνδεση που ο χρήστης καταχώρησε στο σύστημα.
  • Ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που καταχωρεί στο σύστημα είναι αληθή και ακριβή.